E-mail: mediatechnik@mediatechnik.pl      |      tel. 94 35 194 15  

Chemia basenowa - Dwutlenek chloru DK-DOX®

PRODUKTY DK-DOX – Dwutlenek chloru – Nowoczesne rozwiązanie na problemy publicznych pływalni w utrzymaniu czystości wody pod względem bakteriologicznym oraz fizyko - chemicznym

Bezpieczeństwo osób korzystających z basenu jest rzeczą najważniejszą dla właściciela basenu. Układ technologiczny stacji uzdatniania wody basenowej powinien zapewnić to bezpieczeństwo bezwzględnie.

Zastosowanie produktów DK-DOX wiąże się z następującymi zaletami:
  • Skuteczna dezynfekcja wody i eliminacja bakterii
  • Możliwe zmniejszenie zużycia wody użytej do płukania filtrów
  • Eliminacja związków ubocznych chloru i utrzymanie wartości chloru związanego do wartości wymaganej przez ustawę
  • Zmniejszenie zużycia tradycyjnych środków takich jak podchloryn sodu.

PROBLEMY PUBLICZNYCH PŁYWALNI

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach wprowadza obowiązek badania wody pod względem obecności bakterii Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Legionella, Gronkowce koagulazododatnie. Część z tych mikroorganizmów jest trudna do usunięcia za pomocą tradycyjnego środka dozowanego do wody basenowej jakim jest podchloryn sodu ze względu na to iż bakterie te tworzą kolonie z przetrwalnikami w trudno dostępnych miejscach układu filtracji. Mimo zastosowania szokowej dawki podchlorynu sodu po wykryciu kolonii bakterii w próbkach wody problem może powracać po każdym kolejnym badaniu. Po wykryciu ogniska bakterii najczęściej spada liczba osób użytkujących pływalnie co powoduję stratę dla właściciela basenu.

Standardowa metoda oczyszczania wody basenowej charakteryzuje się tym, że wprowadzany do wody podchloryn sodu (NaOCl) najpierw spełnia funkcję utleniającą, a dopiero wody bakteriami potencjalnie chorobotwórczymi). Oznacza to, że amoniak (NH3), azot amonowy (N-NH4) lub inne organiczne związki azotu, wprowadzone do wody przez osoby kąpiące się, reagują z chlorem, tworząc w efekcie uboczne (niepożądane) produkty dezynfekcji : chloraminy , chloroform, THM . Powstawanie takich związków w istotny sposób wpływa na pogorszenie jakości organoleptycznej wody, nadając jej charakterystyczny „chlorowy” zapach. Poza tym związki te wpływają drażniąco na błony śluzowe oczu i dróg oddechowych, mogą powodować zmiany skórne i astmę. Wymieniona wyżej ustawa wprowadza również limit chloru związanego w wodzie ( 0,3 mg/l) , a związki te powodują wzrost właśnie tego czynnika. Pływalnie publiczne mają bardzo duży problem w utrzymaniu tej wartości.

ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW PŁYWALNI – ZASTOSOWANIE DWUTLENKU CHLORU DK-DOX

DK-DOX® to w pełni nieorganiczna mieszanina podchlorynu sodu i chlorynu sodu.

Zmieszana z wodą nie pozostawia osadu. Jej działanie utleniające jest ok. 6 razy silniejsze, niż w przypadku samego podchlorynu sodu. Jednoczesna obecność kwasu podchlorawego i utlenianie wody chlorynem sodu sprawia, że zanieczyszczenie wody jest mniejsze, niż w przypadku, kiedy byłaby ona tylko chlorowana. DK-DOX® jest przydatny do użycia przez 3 miesiące w temperaturze do +35oC. DK-DOX® jest przystosowany do stosowania w zakresie od 5 do 9 pH. Działanie DK-DOX powoduję następujące efekty w wodzie basenowej.

  • Eliminacja mikroorganizmów poprzez lipofilową penetrację błony komórkowej / zaburzenie mechanizmów metabolicznych poprzez utlenienie ściany.
  • Eliminacja alg.
  • Likwidacja nieprzyjemnych zapachów poprzez utlenianie wonnych związków chemicznych, takich jak siarkowodór, metanotiole, chlorofenole, itp.
  • Zwiększenie zawartości ORP porzez zwiększenie koncentracji środka utleniającego.

W ZAKRESIE PRODUKTÓW DK-DOX OFERUJEMY DWA PRODUKTY:

1. DK-DOX TUBE – produkt stosowany do przeprowadzenia dezynfekcji filtrów basenowych

W każdym systemie oczyszczania wody na basenach pływackich zainstalowane są filtry. W miarę upływu czasu, filtry stają się coraz bardziej zanieczyszczone, i pomimo regularnego płukania wstecznego ulegają korozji i powstają na nich błony biologiczne, w których tworzą się kolonie różnego rodzaju bakterii. Użycie wolnego chloru w standardowym stężeniu nie zmniejsza ilości nieczystości, które gromadzą się w żwirowym podłożu. Prowadzi to do powstawania substancji organicznych oraz wiązania chloru (w formie chloroaminy) w wyniku reakcji chloru z nośnikami azotu znajdującymi się w błonie biologicznej, co prowadzi do coraz większego zanieczyszczenia wody w basenie. W wyniku tego procesu tworzą się inne warunki do namnażania się mikroorganizmów (Legionella, Pseudomonas itp.). Dwutlenek chloru DK-DOX® TUBE usuwa błonę biologiczną pokrywającą materiał filtra oraz znajdującego się w nim skorodowanego materiału, zapobiegając przedostaniu się szkodliwych substancji z filtra do wody w basenie. Wykorzystanie na tym etapie podchlorynu sodu (związek chemiczny o działaniu utleniającym i odkażającym) nie pozwoliłoby na dokładne oddzielenie błony biologicznej od materiału filtra, spowodowałoby również uwolnienie znacznych ilości AOX (absorbowalnych halogenów organicznych), a tym samym kilkukrotne przekroczenie dopuszczalnej ilości szkodliwych substancji przy kolejnym płukaniu wstecznym.

Zaleca się użycie w pierwszej kolejność użycie środka DK-DOX TUBE który w pełni dezynfekuję filtry basenowe. Użycie samego środka DK-DOX POOL może spowodować zmętnienie wody utlenionymi produktami powstającymi w wyniku działalności dwutlenku chloru.

DK-DOX TUBE występuje jako produkt dwuskładnikowy który należy wymieszać przed użyciem. Roztwór dwutlenku chloru DK-DOX® pozostaje w filtrze przez 6-10 godzin.

Aplikacja

- Dozowanie szokowe 10 l roztworu DK-DOX/ m3 złoża w filtrze.
- Dozowanie regularne wg (DIN) 19643-2)
          - 1 l roztworu DK-DOX/ 5 m3 złoża w filtrze raz na tydzień
          - 1 l roztworu DK-DOX/ 1 m3 złoża w filtrze raz na miesiąc

2. DK-DOX POOL – produkt stosowany do dezynfekcji wody basenowej dozowany bezpośrednio do układu filtracji

Aktywność utleniająca i biobójcza

W wyniku pojedynczych reakcji z udziałem DK-DOX® POOL w środowisku wodnym przy pH od 5 do 9, zmieszanym z innymi tlenkami chloru, powstaje dwutlenek chloru. Związki organiczne mogą zostać przekształcone w pochodne tlenu, więc niemożliwe jest już bezpośrednie chlorowanie. Efekt biobójczy wynika z niezwykle silnego działania biobójczego dwutlenku chloru, zwiększanego synergicznie przez obecność innych składników zawierających tlenek chloru. W wodzie poddanej działaniu DK-DOX® POOL wzrasta zawartość ORP. Od momentu pierwszego wykorzystania dwutlenku chloru na skalę masową (1944) nie odnotowano odporności mikroorganizmów na tą substancję, co sprawia, że możemy ją wykluczyć. Algobójcze działanie dwutlenku chloru wynika z jego właściwości jako herbicydu o szerokim spektrum działania. DK-DOX® POOL zwalcza bakterie, drożdże, algi, oraz wszelkiego rodzaju wirusy.

Aplikacja

W praktyce okazało się, że najlepiej sprawdzają się następujące dawki: od 3 do 10 ml/m3 dziennie w wodzie basenowej, od 5 do 15 ml/m3 w jacuzzi i 1,5 l na m3 filtra do czyszczenia filtra, ale mogą się różnić w zależności od warunków roboczych i zanieczyszczenia wody. Zużycie tego środka jest więc nieporównywalnie mniejsze niż tradycyjnego podchlorynu sodu.

Zakres dostawy i oferta produktów DK-DOX oferowana przez firmę Media Technik

Produkty DK-DOX oferowane są w następujących pojemnikach

DK- DOX TUBE – 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 60 kg, 200 kg, 1000 kg
DK-DOX POOL – 1,2 kg, 6 kg, 12 kg, 25 kg, 72 kg

Cena produktu uzależniona jest od wielkości pojemników.

W ofercie firmy Media Technik jest również szkolenie z zakresu używania produktów DK-DOX oraz przeprowadzenie dezynfekcji całej instalacji technologii wody basenowej.

Wycena dezynfekcji instalacji technologii wody basenowej ustalana jest indywidualnie w zależności od wielkości filtrów oraz pojemności niecki basenowej i całego układu.