E-mail: mediatechnik@mediatechnik.pl      |      tel. 94 35 194 15  

Obowiązek informacyjny -  Klauzula Informacyjna  zgodna z RODO

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).


Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych,
których dane są przetwarzane w zakresie ich praw z tego tytułu. Podejmujemy adekwatne środki techniczne oraz organizacyjne,
aby w sposób rzetelny, legalny i transparentny zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.


W związku z powyższym w zakładce pn. "RODO", znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych
przez Firmę MediaTechnik sp. z o.o. w Kołobrzegu (Administratora) oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać.
Administrator danych osobowych oraz informacje kontaktowe


Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest firma MediaTechnik sp. z o. o. spółka komandytowa z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Matejki 5, 78-100 Kołobrzeg, 
ujawniona w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000441432, NIP: 6711812988, REGON: 321308175.
2. Administrator nie jest zobowiązany do ustalenia Inspektora Ochrony Danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • Niezbędnym do zawarcia umowy,
 • Niezbędnym do wykonania umowy oraz do wystawienia faktury VAT - art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO;
 • Rozpatrywania reklamacji i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz wykonania przez administratora ciążących na nim obowiązków prawnych z zakresu prawa  podatkowego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;
 • Przetwarzania dodatkowych danych osobowych niezbędnych do realizacji usługi newslettera, tj. przesyłania mailem lub pocztą tradycyjną życzeń świątecznych, informacji o nowościach, ofertach specjalnych i zmianach w funkcjonowaniu firmy MediaTechnik sp. z o. o. spółka komandytowa - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

Okres przez który dane będą przetwarzane

 • Realizacja przez „Admnistratora danych świadczonych usług oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy, zabezpieczenie ewentualnych roszczeń oraz wykonanie przez administratora ciążących na nim obowiązków prawnych - do czasu wykonania zawartych umów oraz do czasu przedawnienia roszczeń zgodnie z terminami określonymi w kodeksie cywilnym i do czasu wypełnia obowiązku prawnego i upływu terminów z zakresu prawa podatkowego do przechowywania dokumentacji prawnopodatkowej; 
 • Rozpatrywanie reklamacji -do czasu upływu terminów na jej rozpatrzenie;
 • Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych niezbędnych do realizacji usługi newslettera, tj. przesyłania mailem lub pocztą tradycyjną życzeń świątecznych, informacji o nowościach, ofertach specjalnych, zmianach w funkcjonowaniu firmy MediaTechnik sp z o.o. spółka komandytowa - do czasu cofnięcia zgody;

Udostępnianie danych osobowych

 • Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom MediaTechnik sp. z o.o. spółka komandytowa, jak też podmiotom udzielającym wsparcia - na zasadzie zleconych usług księgowo – podatkowych, informatycznych i z zakresu obsługi prawnej - zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
 • MediaTechnik sp. z o.o. spółka komandytowa nie przekazuje danych do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora,przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych osobowych. 
  Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 • Państwa dane nie będą profilowane.

Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.